Corona Update #11

Vanaf 15 december mogen we nog steeds buiten sporten, maar mogen flights op de golfbaan uit niet meer dan twee personen bestaan als het volwassenen betreft. Daarbij geldt ook de anderhalve-meterregel. De lockdown, die premier Mark Rutte op 14 december vanuit het 'Torentje' aankondigde, wordt een stuk strenger. Voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar geldt deze restrictie (tweetallen) niet. Het goede nieuws is dus dat we nog steeds mogen golfen, maar uiteraard geldt de gevraagde waakzaamheid ook voor golfers.

Golfen mag nog in flights van maximaal 2 personen
Golfen mag vanaf 15 december op 1,5 meter afstand met maximaal 2 personen. Het werken met starttijden blijft voorlopig. Het is verplicht om een starttijd te reserveren, je vervolgens te melden bij de receptie en een kaart te halen, met daarop de datum en starttijd. De Marshalls zijn geïnstrueerd om hierop te controleren en handhaven. Maak het jezelf en anderen dus makkelijk door tijdig te reserveren en voorkom hiermee teleurstellingen. Gebruik voor het reserveren de app, onze site of bel met de receptie. We verzoeken iedereen nogmaals niet op de bonnefooi naar de golfbaan te komen. Het gevaar voor groepsvorming neemt dan toe met alle gevolgen van dien. 

Clubwedstrijden
Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt dat sporten alleen mag op 1,5 meter afstand en alleen individueel of in groepsverband met niet meer dan 2 personen. 

Wedstrijden tussen clubs zijn niet toegestaan. Clubwedstrijden, zoals bijvoorbeeld de wedstrijden van de DACO, Seco etc., kunnen wel doorgang vinden ongeacht de leeftijd, mits er geen groepsvorming vooraf en achteraf is en natuurlijk met inachtneming van 1,5 meter afstand. 

In het golfprotocol staat vermeld, conform de noodverordeningen, dat officiële wedstrijden niet zijn toegestaan. De redenering hierbij is dat verschillende groepen niet met elkaar in contact moeten worden gebracht. In overleg Tussen NGF en het ministerie van VWS is besproken hoe dit toe te passen op golf. We spelen in maximaal tweebal-flights en met grote ruimte tussen de flights. Als groepsvorming voor en na een golfactiviteit voorkomen kan worden en de uitslag online wordt gedeeld, dan is dit goed en verantwoord te organiseren. VWS deelt deze mening.

Het is daarom wel de bedoeling dat men na afloop van een wedstrijd de sportaccommodatie zo snel mogelijk verlaat.

Training/lessen
Lessen, trainingen, clinics en andere vormen voor 18 jaar en ouder mogen plaatsvinden in groepjes van maximaal 2 personen exclusief de pro. 

Hoe werkt dat? Bijvoorbeeld: een les kan uit meerdere groepjes van 2 bestaan. Voorwaarde is dat er ruimte is tussen de groepjes en de verschillende groepjes niet als één groep worden gezien. Dus als er een les op de driving range is met 6 personen, dan deel je dit bijvoorbeeld als volgt in: 2 matten, 1 mat vrij, volgende 2 matten etc. Een andere voorwaarde is dat de groepjes van 2 niet mengen. Dit om te voorkomen dat een besmet persoon de hele groep infecteert.

Het is wel de bedoeling dat men na afloop van een training of les de sportaccommodatie zo snel mogelijk verlaat.

Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden. Wanneer jeugd en kinderen samen sporten, hoeven zij niet opgedeeld te worden in groepjes van twee. 

Het doel is om de sportbeoefening zoveel mogelijk door te laten gaan, zonder grote groepen mensen bij elkaar te brengen. Daarom zijn toeschouwers niet toegestaan. Dat geldt ook voor ouders die naar hun sportende kind willen kijken. Ouders/verzorgers die noodzakelijk zijn voor het kunnen laten sporten van een kind/jongere, bijvoorbeeld voor kinderen/jongeren met een beperking, mogen wel worden toegelaten.

 

 

Posted by

Maarten Vodeb

1

Lid worden?