Van intelligente Lockdown naar ruimte met regels.

Begin juni kwam eindelijk het lang verwachte bericht van de NGF. Vanaf 1 juli mogen er weer wedstrijden gespeeld worden. Weliswaar met restricties, maar daar valt volgens mij best goed mee te leven. De commissies zijn na het goede nieuws enthousiast aan de slag gegaan en zijn er klaar voor. Ondanks het feit dat momenteel nog geen aansluitende prijsuitreiking kan plaatsvinden, zal dat de wedstrijden niet minder aantrekkelijk maken. Immers, wat in het vat zit verzuurt niet. Alle prijsuitreikingen zullen later dit jaar plaatsvinden. Er zijn legio mogelijkheden om daar invulling aan te geven. Samen met de voorzitters van de wedstrijd organiserende commissies zullen we die bespreken en vervolgens gezamenlijk de passende formule kiezen. 

Het nieuwe normaal geherdefinieerd: Stay apart ….. Stay together ..... Stay safe!

Ondanks het feit dat wedstrijden weer mogen, zijn er ook een paar hoogtepunten die dit jaar niet doorgaan. Zo is er dit jaar geen Presidentscup en zijn alle kampioenschappen geannuleerd. Ook het in augustus geplande lustrumfeest kan, door de Corona-perikelen, helaas geen doorgang vinden en is verschoven naar volgend jaar. Uitstel, maar zeker geen afstel. In 2021 komt ons 35-jarig bestaan definitief terug op de agenda. En omdat het heel bijzonder is om een lustrum te vieren in een niet-lustrum jaar, gaan we er gewoon een onvergetelijk feest van maken.

Typerend voor een crisisperiode is dat de creativiteit van mensen enorm geprikkeld wordt. De Eclectic Challenge is daar een mooi voorbeeld van. Van juni t/m oktober spelen wij op onze schitterende baan een bijzondere en uitdagende competitie, waarbij ongelofelijk fantastische prijzen te winnen zijn. En deze keer niet alleen voor de winnaars! Meer dan voldoende argumenten dus om mee te doen, te genieten, je handicap te verbeteren en prachtige prijzen te winnen.

Het is altijd moeilijk een opvolger te vinden wanneer een bestuurs- of commissielid vervangen moet worden. Toen Marcel Schormans eind mei aangaf zijn taken als bestuurslid, om persoonlijke redenen, neer te leggen, moesten we op zoek naar een kandidaat bestuurslid. Nog voordat de inkt van de vacaturetekst droog was, hadden we in de persoon van Maarten Vodeb een uiterst adequate en welkome invulling voor de vrijgekomen bestuurspositie gevonden. Bleef de herverdeling van de portefeuilles. Ook dat was na een korte brainstorm snel geregeld. 

Met Martin Engelen hebben we een waardige opvolger voor de portefeuille wedstrijden. De portefeuille PR, Marketing & Communicatie is opgesplitst. Communicatie en Social Media wordt nu ingevuld door Maarten Vodeb. Uit de talloze reacties is gebleken dat dit een juiste keuze is geweest. Golfclub Brunssummerheide is bezig aan een opmars, met een duidelijke erkenning en herkenning in de markt. Dankzij onze nieuwe website en Social Media hebben we de afgelopen periode al een respectabel aantal nieuwe leden mogen verwelkomen.

Wat betreft het onderdeel Marketing blijft alles bij het oude. Lars Schmitz is al een poosje druk bezig met het schrijven van een marketingplan om nog meer groei in ons ledenbestand te realiseren. Het is dus logisch dat het stuk Marketing bij hem blijft. 
De overige portefeuilles blijven ongewijzigd.

Tot gauw op de baan en wellicht bij een van onze wedstrijden.
Houd rekening met elkaar en geef elkaar meer ruimte door afstand te houden!

 

Henry Albertz
Voorzitter GCB

Posted by

Henry AlbertzTelefoon:
E-mail: voorzitter@golfclubbrunssummerheide.nl

Lid worden?