De constanten in elke situatie: veranderingen, keuzes, principes.

Een ALV in twee bedrijven, een heuse tweeakter
Op 30 juni stond de jaarlijkse ALV op de agenda. Vanwege Corona deze keer niet in het clubhuis, maar in de Brikke Oave in hartje Brunssum. Door nieuwe wetgeving was een Statutenwijziging en in dat verlengde tevens aanpassing van het Huishoudelijk Reglement nodig. Inmiddels zijn we bij de notaris geweest om de akte te passeren, en staan de nieuwe Statuten en HHR op de website. Het thema Sportief Beleid gaf enige discussie, waardoor een wezenlijk fundamentele pijler op dit punt dreigde weg te vallen. Het werd trouwens in meerdere opzichten een bijzondere avond. 

Om op alle agendapunten instemming te krijgen was zelfs een tweede ALV nodig. Op zich natuurlijk geen issue, maar de manier waarop dit plaatsvond was voor een meerderheid van het bestuur aanleiding hun positie als bestuurslid te heroverwegen. C'est le ton qui fait la musique. Tijdens de ingelaste extra ALV op 4 augustus werd al snel overeenstemming bereikt over de openstaande discussiepunten en is uiteindelijk decharge verleend aan de penningmeester en het bestuur voor de cijfers en het gevoerde beleid. 

In een emotioneel pleidooi van erelid en oud-president Charles Hamilton, dat massaal bijval kreeg vanuit de zaal, werd vervolgens een ultiem beroep gedaan op de vertrekkende bestuursleden hun besluit te heroverwegen. Hierop werd de vergadering geschorst voor separaat overleg. Na rijp beraad zijn Joris, Maarten en Heinz bij hun besluit gebleven op te stappen. Bärbel, Tino en ikzelf hebben besloten verder te gaan en onze bestuurstaken met nieuw enthousiasme op te pakken.

Graag wil ik iedereen bedanken voor de getoonde steun en het in ons gestelde vertrouwen!

Met een tweetal leden, die aangaven interesse te hebben in een bestuursfunctie, zijn intussen een aantal gesprekken gevoerd. Dit heeft ertoe geleid dat de rol van penningmeester inmiddels is ingevuld. De andere posities hebben we helaas nog niet in kunnen vullen. Over de taakverdeling van de vacante posities zijn inmiddels adequate afspraken gemaakt, waardoor in ieder geval verder gebouwd kan worden aan een breed gedragen mooie toekomst voor de golfsport in Brunssum. 

Geïnteresseerden voor Secretaris of PR & Communicatie zijn van harte uitgenodigd per mail/telefoon/whatsapp contact met mij op te nemen.

Clubkampioenschap Matchplay
Na een jaar onderbreking wegens Corona stond het weekend van 7 en 8 augustus, weer in het teken van het Clubkampioenschap Matchplay. Een spannende tweedaagse die, vanaf dit jaar, in twee categorieën bestreden werd. De eerste categorie speelde, zonder hcp-verrekening, van de backtee. De tweede categorie speelde, met hcp-verrekening vanaf de medal tee. De spelers werden op zaterdag getrakteerd op een lunch. Zondag was er voor alle spelers een lunchpakket. Bovendien was er zondag voor iedereen een consumptie op het gezellige terras. De winnaars zijn inmiddels, vergezeld van mooie foto’s, op de website te bewonderen.

Op naar het weekend van 18 en 19 september waar het Clubkampioenschap Strokeplay op de agenda staat. Waar Matchplay zich kenmerkt door een knock-out systeem (heb je verloren, dan lig je eruit), blijf je bij Strokeplay gewoon lekker meedoen. En daarmee groeit de hoop op de laatste dag ook veel mensen in de baan en op het terras te hebben, waardoor het Strokeplay Kampioenschap een mooi clubfeest kan worden. Aan ons zal het niet liggen, wij gaan er voor!

Gevolgen klimaatverandering ook in Brunssum aangekomen
Na twee jaar met schitterende on-Nederlandse zomers, zijn de heerlijke zomeravonden dit jaar een beetje achtergebleven bij onze hoopvolle verwachtingen. Afgelopen periode heeft noodweer diverse keren voor heftige overstromingen gezorgd. Tijdens de Presidentscup kregen we al een voorproefje van de onberekenbaarheid van de weergoden. In no-time stonden delen van de baan compleet onder water en moest de wedstrijd gestaakt worden. Je zou denken dat zelfs de grootste klimaatontkenners nu toch bijgedraaid moeten zijn. Helaas zijn mensen nu eenmaal van nature wars van veranderingen.

Henry Albertz
Voorzitter GCB

Posted by

Henry AlbertzTelefoon:
E-mail: voorzitter@golfclubbrunssummerheide.nl

Lid worden?