Komt de grootste dreiging van Corona of van Covidioten?

De 17 miljoen Minister-Presidenten van Nederland zijn het, zoals gewoonlijk, weer eens niet met elkaar eens. Dat was altijd al zo en dat is ook prima! Alleen door een gezonde discussie, niet alleen vanuit de grondwettelijke vrijheid van meningsuiting, ook uit respect voor elkaars mening, kan onze democratie verder leven. Maar er ontstaat in sneltreinvaart een beangstigende verharding in de discussie, het respect voor de mening van de ander brokkelt zienderogen af. De Covidioten, een nieuwe fundamentalistische en soms extremistische groepering steekt de kop op. 

Deze Covidioten kunnen of willen niet verder kijken dan hun eigen beperkte (wens)wereldje. Ze hebben een rampzalig gebrek aan gevoel voor realisme, waarbij getracht wordt elk andersluidend perspectief onmogelijk te maken. Er zijn steeds meer incidenten waarbij journalisten bedreigd worden. De persvrijheid (en dus ook de vrijheid van meningsuiting!) wordt daardoor aangetast, terwijl juist de journalistiek de waakhond van de democratie dient te zijn. Op social media is te zien dat helaas niet iedereen onder de indruk is van deze ontwikkeling. Hopelijk wint het verstand het weer snel van de emoties, anders is Nederland hard op weg een Bananenrepubliek te worden!

Natuurlijk is het niet leuk dat Corona ons tal van beperkingen oplegt, maar het kan toch niet zo moeilijk zijn om te begrijpen dat ze noodzakelijk zijn om deze Pandemie de kop in te drukken?! De wereld kan niet alleen maar leuk zijn, soms zijn maatregelen nodig om het weer leuk te laten worden. En daar kunnen we samen in alle redelijkheid aan meewerken. Dat is ook democratie!

Woensdagavond 21 oktober stond een tussentijdse ALV op de agenda. Door een besluit van de NGF moesten de Statuten nog dit jaar aangepast worden om de mogelijkheid te behouden de groep vrije golfers binding te laten houden met onze club. Een formele noodzakelijkheid, maar voor een Statutenwijziging is nu eenmaal een ALV vereist. En passant is van de gelegenheid gebruik gemaakt om ons nieuw bestuurslid, Maarten Vodeb, officieel te installeren. Het zal niemand verbazen dat we deze ALV in recordtijd afgehandeld hadden. Na amper een half uur waren alle agendapunten volledig Coronaproof doorgenomen en kan er een afspraak bij de notaris gemaakt worden om de wijzigingen in de Statuten te effectueren. 

Het was de bedoeling eind september een groots opgezette Open Dag te organiseren. Dat is helaas niet het succes geworden dat we voor ogen hadden. Het aantal mensen dat zich had aangemeld bleef ruimschoots achter bij de oorspronkelijke verwachtingen. Het is uiteindelijk meer een dagje kennismaken met golf voor een beperkte groep geworden. Het positieve nieuws is dat er uit het groepje “kennismakers” een aantal aanmeldingen is gekomen voor Golfstart, waardoor we in ieder geval de hoop hebben binnenkort een aantal nieuwe leden te mogen verwelkomen. Volgend jaar gaat er ongetwijfeld een nieuwe poging ondernomen worden een Open Dag te organiseren. Met de leermomenten uit de evaluatie van de afgelopen editie, zal dat ongetwijfeld succesvoller worden dan deze eerste Try-out.

Afgelopen periode zat trouwens vol mooie initiatieven en kansrijke leermomenten. Een daarvan was het Young Urban Golfers toernooi, waarmee gehoopt werd een nieuwe doelgroep onder de golfers in Brunssum te bereiken. Het toernooi op zich kan als geslaagd worden gezien. Aan de organisatie ervan moet echter nog het nodige gesleuteld worden om e.e.a. zowel in het spelersveld, in de baan als ook in Proware vlekkeloos en indachtig de uitgangspunten te laten verlopen. Maar, gezien het enthousiasme bij de initiatiefnemers gaat dat zeker lukken en heeft het de potentie om als een magneet op vrije en/of startende golfers te werken.

Houd a.u.b. aandacht voor elkaar. En … ook al vind jij het misschien onzin, bedenk dat de huidige situatie voor iemand anders wel heel belangrijk is en zeer zeker meespeelt in de afweging al dan niet naar de golfbaan of naar andere plekken te gaan. Gun elkaar de noodzakelijke ruimte door afstand te houden! Het is zo’n kleine moeite, maar zo’n groot gebaar! 

Blijf gezond, blijf bewegen, play golf en stay safe!

Henry Albertz
Voorzitter GCB

Posted by

Henry AlbertzTelefoon:
E-mail: voorzitter@golfclubbrunssummerheide.nl

Lid worden?