September was een maand vol mooie momenten!

Het was me het maandje wel.
We rolden van het ene highlight in het andere. Het kon niet op! Je kwam nauwelijks op adem. Afterwork speelde op 2 september haar slotwedstrijd. Maar liefst 48 deelnemers genoten van een prachtige wedstrijd en een super gezellige after-game. Vervolgens stond op 4 september het lustrumfeest op het programma. In groten getale was men naar Auberge de Rousch gekomen om te genieten van een geweldig feest op een fantastische locatie. DJ John bewees wederom over een goed gevoel voor het publiek te beschikken. Met zijn enthousiaste optreden wist hij menigeen te bewegen op de dansvloer helemaal uit het dak te gaan. Na afloop was men het er unaniem over eens: Het was een geweldig feest! Om vervolgens eraan toe te voegen: Daar waren we ook wel weer een keer aan toe, we hebben genoten! 

Afgelopen jaar heeft onze Jeugd een respectabele prestatie geleverd door op één dag niet minder dan 72 holes te lopen om geld in te zamelen voor Make a Wish (opbrengst maar liefst € 3.600). De planning was dat het event in 2020 een vervolg zou krijgen op The Dutch tijdens het golfevenement Kids Open 2020. Door Corona moest dit helaas uitgesteld worden. Maar op zondag 12 september was het dan eindelijk zover. Niet op The Dutch, maar op de baan van The International wisten onze toppers op overtuigende wijze te presteren. 

Niet alleen gingen ze er met de eerste prijs, als best presterend team vandoor, ze wisten ook nog eens als team het meeste geld op te halen voor het goede doel: De wensen van kinderen met een ernstige, soms zelfs levensbedreigende ziekte vervullen. Een prestatie van formaat, waarmee onze jeugd zich andermaal als waardige vertegenwoordigers van Golfclub Brunssummerheide op de kaart heeft gezet. Chapeau toppers!

Eenmaal per jaar worden alle commissieleden door het bestuur in het zonnetje gezet als dank voor hun tomeloze inzet gedurende het jaar. Op deze commissiedag wordt ook het Commissielid van het jaar gekozen. Een eervolle erkenning voor diegene, die zich op een bijzondere wijze onderscheiden heeft voor een, vaak jarenlange, inzet als vrijwilliger in een commissie. Dit jaar viel deze eer te beurt aan Annet Peeters voor haar nimmer aflatende betrokkenheid als voorzitter van de WeCo en ook daarvoor als lid van de Bareco. Nogmaals proficiat Annet!

September was ook de maand van het Strokeplay Clubkampioenschap. In twee categorieën werd volop gestreden om de titel. De organisatie was perfect, het weer liet zich van haar beste kant zien en de spelers hadden er duidelijk zin in. Hoe mooi kan een kampioenschap toch zijn! Proficiat nogmaals aan de winnaars en een oprecht dankjewel aan iedereen die dit kampioenschap (mede) mogelijk heeft gemaakt.

De maand is dan weliswaar bijna teneinde, maar het feest dendert gewoon verder met een fantastische Slotwedstrijd van onze 36+ Commissie. Een goed gevuld startveld, met volop enthousiaste deelnemers en na afloop uiteraard een gezellige after-game met afsluitend diner! Ook onze startende golfers weten inmiddels dat ons geliefde spelletje meer is dan een rondje door de baan lopen. Ook de gezelligheid na de ronde is van levensbelang voor het clubleven.

Zoals gezegd een maand boordevol mooie momenten. En dan moeten de slotwedstrijden in oktober nog allemaal komen. En niet alleen de slotwedstrijden zullen oktober weer tot een feestmaand maken. Op de agenda staan ook nog een Champions Trophy waarin de golfer van het jaar gekozen wordt en het LGK, events waar we ongetwijfeld op terug zullen komen in de volgende nieuwsbrief. Dat nou nog maar eens iemand zegt dat er niks gebeurt in Brunssum! Je zou zomaar vergeten dat er nog steeds Corona is en dat we in Nederland te maken hebben met een kabinetsformatie die hopeloos vastgelopen is. 

We mogen met recht trots zijn op onze commissieleden die er steeds weer opnieuw in slagen voor positieve reuring te zorgen op Brunssummerheide! Commissies zijn het hart van de club. Zonder het vele werk van deze vrijwilligers zouden we niet in staat zijn wedstrijden en andere activiteiten te organiseren. Onze commissies zijn overigens altijd blij met enthousiaste vrijwilligers, die hun team willen komen versterken. Neem gerust een keer contact op met een van de commissievoorzitters voor meer informatie over het gevarieerde commissiewerk.

Na het recente vertrek van een aantal bestuursleden, is er binnen het bestuur het nodige gebeurt. Steven Huismans is per 1 september als penningmeester gestart en afgelopen week hebben we met Nick Oversier ook de rol van secretaris opnieuw weten in te vullen. Met de portefeuille PR & Communicatie zijn we druk bezig en het ziet ernaar uit dat we ook daar op korte termijn invulling aan kunnen geven. Dat zal waarschijnlijk een ietwat andere invulling worden dan gewend, maar wel volledig passend in de huidige tijdgeest.

Jubilarissen wedstrijd
Als er iets is wat je moet koesteren binnen een club, zijn het wel de leden die jouw club door de jaren heen altijd trouw zijn gebleven. Vandaar ook dat wij, als bestuur, vonden (en vinden) dat het hoogste tijd is voor een stukje erkenning in de vorm van een speciale Jubilarissendag. Op vrijdag 1 oktober gaan wij daarom iedereen die 25 jaar of langer lid is van onze mooie club in het zonnetje zetten. Alle jubilarissen worden die dag welkom geheten met koffie en vlaai. Daarna gaan we de baan in voor een 9 holes Texas Scramble (uiteraard met gunstart). Na afloop is er, onder het genot van een aangeklede borrel, een gezellig samenzijn in het clubhuis. Ongetwijfeld worden dan weer mooie (oude) herinneringen opgehaald. Als bestuur gaan we natuurlijk ons stinkende best doen om er een onvergetelijke dag van te maken!

Course & Slope Rating
Omdat de ene golfbaan moeilijker is dan de andere, krijg je als golfer op de ene baan meer slagen mee dan op een andere. Oorspronkelijk zou de NGF onze baan afgelopen jaar opnieuw beoordelen. Door de drukte op de golfbanen a.g.v. Corona heeft men de geplande ratings voor 2020 uitgesteld om zoveel mogelijk mensen ongestoord te laten genieten van een rondje golf, een van de weinige sporten die toen wel toegestaan was. In september is de uitgestelde rating alsnog uitgevoerd. Over een week of acht worden de resultaten verwacht. Het kan zijn dat de playing-handicaps, nadat ze na de invoering van het WHS eerder dit jaar al eens gewijzigd waren, n.a.v. de recente rating opnieuw aangepast moeten worden. 

Al naar gelang de uitkomsten van de meting zal dus blijken of onze baan moeilijker of juist makkelijker is geworden. Als club krijgen we via de NGF de nieuwe handicaptabellen, waarin je ziet hoeveel slagen je krijgt vanaf de verschillende tees. De cijfers die voortkomen uit de Rating worden ook verwerkt in de app GOLF.NL en in Proware, zodat ook bij het invoeren van een digitale scorekaart altijd het juiste aantal slagen genomen wordt.

Henry Albertz
Voorzitter GCB

Posted by

Henry AlbertzTelefoon:
E-mail: voorzitter@golfclubbrunssummerheide.nl

Lid worden?