Korte introductie van het Wereld Handicap Systeem (WHS)

Aangezien op 1 januari een nieuw handicapsysteem wordt ingevoerd achten wij het belangrijk om de leden in grote lijnen te informeren wat dit inhoudt.


Overgang van EGA- naar WHS-handicap

 • Op 1 januari 2021 is het Wereld Handicap Systeem (WHS) ingevoerd, deze wordt echter pas effectief na een transitieperiode van twee maanden. Dit houdt in dat er tot 1 maart 2021 twee handicaps zichtbaar zijn op de digitale NGF-pas: de EGA-handicap en de WHS-handicap. De EGA-handicap blijft tot 1 maart de leidende handicap, daarna is alleen de WHS nog zichtbaar en is dat de exacte handicap.
 • Voor het bepalen van de WHS-starthandicap op 1 januari 2021 worden de 8 beste scores van de laatste 20 scores gebruikt. Hierbij wordt teruggegaan tot en met 2016 indien noodzakelijk.
 • Veel golfers hebben in de afgelopen jaren niet een totaal van 20 scores ingeleverd. Dit betekent dat bij de overgang van de EGA- naar de WHS-handicap minder of geen scores gebruikt kunnen worden. In dat geval wordt een tabel gehanteerd die aangeeft hoeveel scores dan meetellen voor de berekening van de handicap.
 • Bij 0 ingeleverde scores blijft de handicap van de speler gelijk, maar deze handicap is wel erg gevoelig wanneer er scores ingeleverd gaan worden die beduidend slechter zijn. Bij de eerste scores zal de handicap niet zoveel omhoog gaan, maar wanneer er meer scores ingeleverd worden, kan de handicap snel stijgen.
 • Bij de overgang naar het WHS zal de overgrote meerderheid van de spelers een hogere handicap krijgen en de mate van stijging zal groter zijn naarmate de handicap hoger is.
 • Alleen voor spelers met een handicap onder de 5 zal de handicap in de meeste gevallen gelijk blijven of zelfs zakken.
 • De stabiliteit van een handicap in het WHS wordt ontleend aan het hebben van 20 scores, dus we raden iedereen aan om zoveel mogelijk scores in te leveren.

Algemeen

 • In tegenstelling tot het EGA-systeem wordt bij het WHS de handicap berekend op basis van slagen en niet op basis van Stablefordpunten.
 • De basis voor elke in te leveren score zijn de bruto scores per hole. Voor elke hole dient er dan ook een score vermeld te worden. Tot nu toe kon bij een Stableford wedstrijd een “streep” worden genoteerd indien er geen punten meer gescoord konden worden. In het nieuwe handicap systeem moet (!) men echter een 11 als bruto holescore invullen. De computer berekent dan op die hole voor handicapdoeleinden een netto double bogey. Een netto double bogey is de laagste score op een hole die nul Stableford-punten oplevert.
 • De totale bruto score over 9 of 18 holes wordt na invoering automatisch omgerekend tot een bruto resultaat over 18 holes op een standaardbaan; dit heet het dagresultaat.
 • De uiteindelijke handicap van een speler wordt dan bepaald door het gemiddelde te berekenen van de beste 8 dagresultaten van de laatste 20 ronden.
 • Tevens zijn er een aantal mechanismen in het WHS ingebouwd die voorkomen dat een handicap te snel stijgt of daalt.

Wil je meer weten? Op www.golf.nl/whs lees je meer details over het WHS en hier worden de belangrijkste zaken ook in video’s uitgelegd.

Wij wensen alle leden een succesvol, maar vooral gezond golfjaar!

De BaReCo

 

 

 

 

 

Posted byTelefoon:
E-mail:

Lid worden?