Local rules

Plaatselijke Regels GC Brunssummerheide

Buiten de baan

Buiten de baan wordt aangegeven door palen met een witte kop of terreinafbakening.

Grond in Bewerking

a. Grond in bewerkingwordt aangegeven door blauwe palen met groene kop en het gebied is dan een verboden speelzone. Bij een belemmering door deze verboden speelzones is de speler verplicht deze te ontwijken volgens R.16-1f zonder straf.
b. Karrensporen/Drainagesleuven op het gras in het Algemene Gebied, gemaaid op fairwayhoogte of lager, zijn Grond in Bewerking, De speler mag deze belemmering ontwijken volgens R.16-1b zonder straf.

Als vaste obstakels worden aangemerkt

  • Alle Rode-, Gele-, en Blauwe palen, al dan niet met Groene kop, alsmede afstandsmarkeringspalen, worden beschouwd als vaste obstakels waarvan ontwijken zonder strafslag is toegestaan volgens R.16-1. (ontwijken mag alleen in het Algemene Gebied)
  • Schade die duidelijk herkenbaar is als schade veroorzaakt door hoeven van dieren (o.a. Ruiterpaden) is Grond in Bewerking waarvan ontwijken zonder straf is toegestaan volgens R.16-1.
  • Aangepaalde bomen en bomen met een kunststof sok aan de voet van de boom, zijn een verboden speelzone. Als er sprake is van belemmering (zie R.2-14) door deze bomen, moet de speler deze belemmering ontwijken volgens R.16-1f.
  • Kale grond (abnormale baanomstandigheid) rond en grenzend aan kunstmatige paden worden geacht deel te zijn van deze kunstmatige paden dat zonder straf mag worden ontweken volgens R.16-1.

Hoogspanningsleiding Blauw 2

Als de bal een hoogspanningsleiding (of torens of draden of palen die de leiding ondersteunen) heeft geraakt tijdens het spelen van hole Blauw-2, dan telt de slag niet. De speler moet zonder straf opnieuw een bal spelen van de plaats waar de vorige slag werd gedaan. (Zie R.14-6 voor de procedure)

Rood 8

Als een bal in de hindernis van hole Rood-8 ligt of als het bekend of praktisch zeker is dat een bal die niet gevonden is, tot stilstand is gekomen in de hindernis, dan mag de speler:

  • Ontwijken met slag en afstand volgens R.17-1d (1) met bijtelling van een strafslag of
  • De oorspronkelijke bal of een andere bal droppen in de dichtstbijzijnde droppingzone waar de bal het laatst de grens van de hindernis heeft gekruist, met bijtelling van een strafslag. Deze droppingzones zijn een dropzone zoals bedoeld in R.14-3

Blauw2/6

Als het net, achter de green van Blauw-6 (vast obstakel), bij het spelen van hole Blauw-6, de speler bij het innemen van de stand of met de voorgenomen swing hindert, dan mag de speler:

  • Dit vaste obstakel ontwijken volgens R.16-1, of
  • Als een extra mogelijkheid, zonder straf de oorspronkelijke bal of een andere bal in de dichtstbijzijnde droppingzone droppen naast het betreffende vaste obstakel op Blauw-6. Deze droppingzone is een dropzone als bedoeld in R.14-3

In de periode van 1 november tot 1 mei

Als de bal van een speler in het Algemene Gebied, op het gras, gemaaid op fairwayhoogte of lager, ligt, mag de speler een bal plaatsen op een plek naar keuze binnen 15 cm van het referentiepunt, niet dichter bij de hole. Bij het handelen volgens deze plaatselijke regel moet de speler de plaats van de bal markeren als referentiepunt dan een plek kiezen om zijn bal te plaatsen en de procedures volgen voor het terugplaatsen van een bal volgens de R.14-2b (2) en R.14-2e. De bal mag worden schoongemaakt.

Straf bij overtreding

Straf bij overtreding van een Plaatselijk Regel: Algemene straf (Verklaring Algemene straf R.1-3c)

NB: Tijdelijke Plaatselijke Regels zijn ook vermeld op het bord aan de ingang bij het hoofdgebouw

Lid worden?