Local rules

Plaatselijke regels (2019)

TIJDELIJKE LOKALE REGEL (temporary local rule)

Buiten de baan

Buiten de baan wordt aangegeven door palen met een witte kop of terreinafbakening.

Grond in Bewerking

 • Grond in Bewerking wordt aangegeven door blauwe palen met groene kop en het gebied is dan een verboden speelzone. Bij een belemmering door deze verboden speelzones is de speler verplicht deze te ontwijken volgens R.16-1f zonder straf.
 • Karrensporen/Drainagesleuven op het gras in het Algemene Gebied, gemaaid op fairwayhoogte of lager, zijn Grond in Bewerking. De speler mag deze belemmering ontwijken volgens R.16-1b zonder straf.

 Als vaste obstakels worden aangemerkt

 • Alle Rode-, Gele- en Blauwe met groene kop, alsmede afstandsmarkeringspalen, worden beschouwd als vast obstakels waarvan ontwijken zonder strafslag is toegestaan volgens R.16-1 (ontwijken mag alleen in het Algemene Gebied).
 • Schade die duidelijk herkenbaar is als schade veroorzaakt door hoeven van dieren (o.a. Ruiterpaden) is Grond in Bewerking waarvan ontwijken zonder straf is toegestaan volgens R.16-1.
 • Aangepaalde bomen en bomen met een kunststof sok aan de voet van de boom, zijn een verboden speelzone. Als er sprake is van belemmering (zie R.2-14) door deze bomen, moet de speler deze belemmering ontwijken volgens R.16-1f.
 • Waar gebieden met beschadigde grond zich vlak naast kunstmatige paden bevinden, worden zij behandeld als één enkele abnormale baanomstandigheid dat zonder straf mag worden ontweken volgens R.16-1.

Hoogspanningsleiding Blauw 2

Als de bal een hoogspanningsleiding (of torens of draden of palen die de leiding ondersteunen) heeft geraakt tijdens het spelen van hole Blauw-2, dan telt de slag niet. De speler moet zonder straf opnieuw een bal spelen van de plaats waar de vorige slag werd gedaan. (Zie R.14-6 voor de procedure).

Rood 8

 • Als een bal in de hindernis van hole Rood-8 ligt of als het bekend of praktisch zeker is dat een bal die niet gevonden is, tot stilstand is gekomen in de hindernis, dan mag de speler:
 • Ontwijken met slag en afstand volgens R.17-1d (1) met bijtelling van een strafslag of
 • De oorspronkelijke bal of een andere bal droppen in de dichtstbijzijnde droppingzone waar de bal het laatst de grens van de hindernis heeft gekruist, met bijtelling van een strafslag. Deze droppingzones zijn een droppingzone zoals bedoeld in R.14-3.

Blauw 2/6

 • Als het net, achter de green van Blauw-6 (vast obstakel), bij het spelen van hole Blauw-6 de speler bij het innemen van de stand of met de voorgenomen swing hindert, dan mag de speler:
 • Dit vast obstakel ontwijken volgens R.16-1, of
 • Als een extra mogelijkheid, zonder straf de oorspronkelijke bal of een andere bal in de dichtstbijzijnde droppingzone droppen naast het betreffende vaste obstakel op Blauw-6. Deze droppingzone is een droppingzone als bedoeld in R.14-3.

In de periode van 1 november tot 1 mei

Als de bal van een speler in het Algemene Gebied, op het gras, gemaaid op fairwayhoogte of lager ligt, mag de speler een bal plaatsen op een plek naar keuze binnen 15 cm van het referentiepunt, niet dichter bij de hole. Bij het handelen volgens deze plaatselijke regel moet de speler de plaats van de bal markeren als referentiepunt, dan een plek kiezen om zijn bal te plaatsen en de procedures volgens voor het terugplaatsen van een bal volgens de R.14-2b (2) en R.14-2e. De bal mag worden schoongemaakt.

Straf bij overtreding

Straf bij overtreding van een Plaatselijke Regel: Algemen straf (Verklaring Algemene straf R.1-3c)

NB: Tijdelijke Plaatselijke Regels zijn ook vermeld op het bord aan de ingang bij het hoofdgebouw.

 

TIJDELIJKE plaatselijke regels i.v.m. Corona Brunssummerheide per 12 mei 2021

Bunker

Als de bal van een speler in een bunker ligt, mag de speler zonder strafslag éénmaal de oorspronkelijke bal of een andere bal plaatsen in de bunker. Het gebied waarin geplaatst mag worden en waarvan dan gespeeld mag worden, mag niet verbeterd worden en het gebied waarin geplaatst mag worden moet voldoen aan de volgende eisen:

Referentiepunt: plaats van de oorspronkelijke bal. Afmeting van het gebied gemeten van referentiepunt bedraagt 15 cm van het referentiepunt, maar met de volgende beperkingen:
-dit gebied mag niet dichter bij de hole zijn dan het referentiepunt, en
-dit gebied moet in de bunker zijn.

Bij het handelen volgens deze plaatselijke regel moet de speler een plek kiezen om zijn bal te plaatsen en de procedures te volgen voor het terugplaatsen van een bal volgens de Regel 14.2b(2) en 14.2e.
Straf voor spelen van bal van een verkeerde plaats in overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf volgens Regel 14.7a.

Vlaggenstok

De vlaggenstok mag niet aangeraakt worden en moet in de hole blijven staan. De hole zal opgevuld zijn waardoor de bal makkelijk uit de hole te nemen is. Bij overtreding op deze regel volgt de algemene straf.

Qualifying ronde

Spelers mogen hun eigen holescores op de scorekaart noteren (het is in dat geval dus niet noodzakelijk dat de marker dit doet).

De scorekaart wordt verwerkt via de proware- of golf app.

De marker accordeert de scorekaart via gebruikte app (op een eigen device).

Lid worden?