Impressum

Golfclub Brunssummerheide
Rimburgerweg 50
6445 PA  Brunssum
Telefoon 045 - 525 7089   |   Mobiel 06 - 57 33 91 26
E-mail secr@golfclubbrunssummerheide.nl

Bestuur
Henry Albertz
Nick Oversier 
Steven Huismans
Bärbel Schorn
Lars Schmitz
Tino Bellemakers


Disclaimer
Golfclub Brunssummerheide streeft ernaar dat de inhoud van deze website juist en actueel is. Toch kunnen fouten en misverstanden niet geheel worden uitgesloten. Hoewel wij bij het samenstellen van onze website de uiterste zorg hebben nagestreefd, sluiten wij elke aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die via deze website beschikbaar is.

Copyright ©
Layout, afbeeldingen en inhoud op deze website zijn eigendom van Golfclub Brunssummerheide. Het is niet toegestaan onderdelen te kopiëren of te publiceren op een andere site of in enige andere vorm te publiceren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het dagelijks bestuur van Golfclub Brunssummerheide.

Lid worden?