Commissies

Diverse commissies zorgen voor de uitvoering en organisatie van een groot aantal activiteiten en evenementen. Denk daarbij aan o.a. clubwedstrijden, wedstrijden behorend bij een landelijk circuit en deelname aan de NGF competitie.

Wedstrijdcommissie (Weco)

De Weco organiseert vanaf maart sportieve en gezellige wedstrijden voor alle leden van onze club. Elke maand de maandbeker A en B voor de verschillende handicap categorieën. Daarnaast zijn er gezelligheidswedstrijden zoals bijvoorbeeld Hotel Cristal (met prachtige prijzen), het Echte Paren toernooi, Single/Koppel toernooi etc. 
Kampioenschappen en laddercompetities zijn ook wedstrijden die mede onder verantwoording van de Weco georganiseerd worden.

Damescommissie (Daco)

Dinsdag is damesdag. Van maart tot oktober worden wekelijks vanaf 8:30 uur wedstrijden georganiseerd waar iedereen met een geregistreerd NGF handicap kan meespelen. Daarnaast organiseert de damescommissie uitwisselingswedstrijden met golfclubs in de regio.

Men’s Own commissie (Moco)

De wedstrijden voor de heren worden tweewekelijks gehouden op de dinsdagmiddag, de zgn. ‘herenmiddag’. Halverwege en aan het eind van het golfseizoen vindt na de wedstrijd, tijdens een gezamenlijk diner, de prijsuitreiking plaats.

Jeugdcommissie (Jeco)

De jeugdcommissie is de aanspreekpartner voor alle activiteiten van de golfclub waarbij jeugdleden tot en met 21 jaar betrokken worden. Zij organiseert zowel prestatieve wedstrijden als fun-activiteiten voor de jeugd, organiseert de inkoop van golflessen en draagt zorg voor de integratie van de jeugd in de club. Het jeugdkamp, deelname van de jeugd aan de NGF-competitie, de nachtwedstrijd en het meespelen van jeugdleden in volwassen teams zijn jaarlijks terugkerende activiteiten die door de Jeugdcommissie worden georganiseerd.

Seniorencommissie (Seco)

De seniorencommissie organiseert elke donderdag een wedstrijd waar dames en heren vanaf 50 jaar aan mee kunnen doen. Op de laatste donderdag van oktober vindt de slotwedstrijd plaats, met na afloop een diner. Tevens worden dan de jaarprijzen uitgereikt.

Afterwork-commissie (AW)

Deze commissie organiseert, zoals de naam al aangeeft, wedstrijden speciaal bedoeld voor leden die overdag geen tijd hebben i.v.m. werkzaamheden of andere verplichtingen. De wedstrijden worden gespeeld over 9 holes. De nadruk ligt op competitieve gezelligheid, waarbij wekelijks verschillende spelvormen gekozen worden. Gedurende de zomertijd worden de wedstrijden gespeeld op donderdagavond. De wedstrijden starten om 18:00 uur met een Gunstart. Na afloop is er een gezellige nazit met prijsuitreiking in het clubhuis. Minimaal hcp 36 verplicht.

36+ commissie (36+)

Deze commissie organiseert tijdens de zomermaanden iedere vrijdag wedstrijden, die op het einde van de middag gespeeld worden over 9 holes. Aansluitend is er een gezellig samenzijn. Deelnemers zijn nieuwe leden/beginnende golfers met een handicap van 36 - 54. Hier kan op een prettige en ongedwongen manier ervaring opgedaan worden met het spelen van wedstrijden. Omdat deze wedstrijden Qualifying zijn kan iedereen die mee speelt relatief snel zijn handicap verbeteren, waardoor men ook mee kan doen met andere clubwedstrijden.

Een beschrijving van de taken van bovenbeschreven wedstrijdorganiserende commissies is hier te vinden.

Technische Commissie (Teco)

Deze commissie is belast met de organisatie van de deelname van teams aan de NGF-competitie en coördineert en stimuleert de activiteiten om het niveau van met name de spelers en speelsters van de hoogste senioren-, en juniorenteams zoveel mogelijk te verbeteren.

Baan-, Regel- & Handicapcommissie (Bareco)

Deze commissie adviseert en overlegt met de exploitant om de golfbaan in optimale conditie te krijgen en te houden. Verder worden theorieavonden georganiseerd en neemt men theorie- en praktijkexamens af voor het Hcp 54 bewijs. Zij ziet er verder op toe dat de regels van het golfspel door de leden worden nageleefd en de golfetiquette in acht wordt genomen. Aan de hand van de ontvangen scorekaarten van Qualifying wedstrijden en Qualifying kaarten wordt de handicap van alle leden bijgehouden m.b.v. het Handicapregistratie-systeem.

Lid worden?