Golfclub Brunssummerheide van start met Sportief Beleid en Players 1st

Golfclub Brunssummerheide gaat onder intensieve begeleiding van de NGF werk maken van Sportief Beleid. De eerste stappen zijn gezet en een werkgroep gaat binnenkort van start. De club gaat ook weer meedoen aan Players 1st, periodieke enquetes met als doel meer inzicht te krijgen in wat onze leden beweegt. Op maandag 7 december wordt de eerste survey aan alle leden verstuurd.

Wat is Sportief Beleid?
Een goed sportief beleid zorgt voor succesbeleving en plezier, waardoor golfers zich meer verbonden en betrokken voelen bij de vereniging en meer gaan spelen. Sportieve programma’s zorgen er bovendien voor dat mensen beter sociaal integreren. Maar beginnende golfers hebben behoefte aan andere activiteiten dan ervaren golfers en het sportieve programma voor jeugd wijkt af van dat voor senioren. Om goed in te spelen op de sportieve ambities van álle golfers is een goed doordacht programma vereist.

Intensieve clubbegeleiding door de NGF
Met dit doel voor ogen werden in het verleden algemene cursussen Sportief Beleid georganiseerd. Om een groter effect te sorteren kiest de NGF er sinds 2019 voor om ‘Intensieve clubbegeleiding’ aan te bieden aan clubs die serieus aan de slag willen gaan met hun sportieve beleid. Golfclub Brunssummerheide gaat gebruik maken van deze ondersteuning. Die spitst zich toe op twee hoofdpunten:

1. Werven en behouden van nieuwe golfers. 
2. Het behouden en (her)activeren van huidige leden.

Werkgroep van start in januari 2021
Het bestuur heeft de afgelopen weken de eerste stappen gezet en het proces samen met de NGF in gang gezet. Vanaf januari 2021 gaat er een breed samengestelde werkgroep verder met het uitwerken van het Sportief Beleid. In de werkgroep zitten naast vier bestuursleden  ook leden uit de commissies, een vertegenwoordiger van de Golf-Residentie en pro Elliot van der Veeke. Uiteraard blijven  we de club uitgebreid op de hoogte houden en ruimen we ook op de Algemene Ledenvergadering komend voorjaar ruimte in voor Sportief Beleid.


Players 1st: inzicht in wat golfers beweegt
In de loop der jaren is de NGF steeds meer data gaan verzamelen die niet alleen nuttig zijn voor het algemene beleid maar juist ook voor clubs en banen. De gegevens bieden een uitstekend beeld van hun eigen leden, de aantallen potentiële golfers en niet-gebonden spelers in de omgeving.

Players 1st is een onderzoeksmethode die baaneigenaren en clubbesturen inzicht geeft in wat leden en gastspelers beweegt. Een van de redenen om  Players 1st te ontwikkelen, had alles te maken met het verschijnsel dat beginnende golfers snel afhaken. Door nieuwe golfers – maar ook anderen – te enquêteren, krijgt een club of baan een beter beeld van mensen beweegt. Meten is weten! Golfclub Brunssummerheide gaat 3 surveys gebruiken in Players 1st:

Huidige Leden
Deze enquêtes vinden drie tot vier keer per jaar plaats, maar ieder lid wordt slechts één keer per jaar gevraagd mee te doen. Aan het einde van het jaar wordt alle deelnemers gevraagd nog een vragenlijst in te vullen. De vragen hebben betrekking op parameters die mogelijk invloed hebben op de tevredenheid van de leden over de club. Het invullen van de vragenlijst duurt twaalf tot vijftien minuten.

Nieuwe leden
Als iemand acht weken lid is, ontvangt hij of zij het verzoek mee te doen aan een enquête over de start. Het beantwoorden van de vragen duurt drie tot vier minuten.

Vertrokken leden
Als iemand zijn lidmaatschap opzegt, krijgt hij of zij automatisch een uitnodiging om mee te doen aan een onderzoekje waarbij de focus ligt op de belangrijkste redenen voor het vertrek. Duurt niet langer dan twee tot drie minuten.

Eerste enquete op maandag 7 december
Om een startpunt te hebben voordat we beginnen aan het vormgeven van Sportief Beleid, versturen we op maandag 7 december eenmalig een enquete aan alle leden van de golfclub. Vanaf 2021 gaan we dan mee in het ritme drie tot vier keer per jaar plaats, waarbij ieder lid slechts één keer wordt gevraagd mee te doen

Het bestuur zou het uiteraard zeer op prijs stellen als iedereen meedoet. Hoe meer we weten van wat er leeft in de golfclub, hoe beter we het beleid daar op kunnen afstemmen. Er is ook ruimte voor opmerkingen, dus alle input is welkom!

Bestuur
Golfclub Brunssummerheide

Posted byTelefoon:
E-mail:

Lid worden?