NGF nieuws

NGF CONTRIBUTIE PER 1 JANUARI 2023 VERHOOGD

Na een aantal jaren met stabiele prijzen ontkomt ook de NGF niet aan de heersende prijsontwikkeling. Dit betekent voor onze leden dat de tarieven voor NGF lidmaatschap incl. NGF registratie verhoogd worden met ingang van 1 januari 2023 en wel:
Van € 19 naar € 23 voor volwassenen, zijnde de leden die per 1 januari 2023 de leeftijd van 21 jaar
hebben bereikt;
Van € 9 naar € 10 voor junioren, zijnde leden die per 1 januari 2023 nog niet de leeftijd van 21 jaar
hebben bereikt.
Het tarief voor Buitenleden, blijft ongewijzigd.
Deze tarieven zullen apart op onze jaarnota vermeld worden.

NGF-NUMMER GAAT VERDWIJNEN

De huidige digitale en fysiek NGF-pas toont nu minimaal twee nummers; een Golf Service Nummer
(GSN), altijd startend met NL, en een NGF-nummer, bestaand uit 5 tot 7 cijfers. Verwarrend voor de
golfers, golfclub, golfbaan en softwareleveranciers en onnodig, omdat alle systemen al een aantal
jaar hoofdzakelijk communiceren met GSN-nummers. Om die reden zal per 1 januari 2023 nog maar
één nummer op de NGF-pas getoond worden, het Golf Service Nummer (GSN). Dit nummer begint
voor iedere golfer met NL en is te vinden op de (digitale) golfpas. Het oude NGF-nummer verdwijnt
per die datum uit alle administraties en is dus niet meer zichtbaar.

Nieuwe procedure plastic NGF-pas 2023 en 2024

In 2023 krijgen alle golfers automatisch een "nieuwe” digitale NGF-pas. Deze NGF-pas is zichtbaar in
de app GOLF.NL, via mijn.golf.nl en (in de meeste gevallen) via het softwaresysteem van de
golfclubs. De laatste jaren streeft de NGF ernaar om geen nieuwe plastic NGF-passen meer uit te
geven met als doel:
Vanaf 2024 geen nieuwe plastic NGF-pas meer.
Dit jaar kan bij uitzondering daarom eenmalig nog een aanvraag voor een plastic NGF-pas 2023
ingediend worden. Deze aanvraag dient gedaan te worden via ons secretariaat vóór 1 december
2022.
Posted by

Tino Bellemakers

Bestuurslid Jeugdzaken

Telefoon: +31 (0)6 54 91 70 72
E-mail: bellemakersrongen@ziggo.nl

Lid worden?