Uitnodiging ALV 2023

Beste golfvrienden,

Graag nodigen wij jullie van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering, die zal plaatsvinden op 29 maart 2023. Ontvangst 19.00 uur, Opening 19.30 uur. Locatie: Golf Residentie Panoramazaal.
Tijdens deze vergadering blikken we in de verschillende verslagen terug op het afgelopen jaar en kijken we naar de toekomst, waarin de begroting en aanpassingen van de regelgeving aan de orde komen.
Om deze toekomst zeker te stellen zijn we nog op zoek naar bestuursleden. Volgens het reglement kunnen kandidaten zich tot uiterlijk 21 maart 2023 schriftelijk aanmelden.
Tot slot willen we enkele commissieleden in het zonnetje zetten, die in de verschillende commissies hebben gezeten en nu zijn afgetreden.
De definitieve agenda wordt jullie uiterlijk 8 maart per e-mail toegestuurd, met daarin ook een link die toegang geeft tot de bijlagen.
Voor de organisatie vragen wij u zich aan- of af te melden via Bestuur@golfclubbrunssummerheide.nl

Met vriendelijke groeten,

Het Bestuur van Golfclub Brunssummerheide

Posted by

Tino Bellemakers

Bestuurslid Jeugdzaken

Telefoon: +31 (0)6 54 91 70 72
E-mail: bellemakersrongen@ziggo.nl

Lid worden?